Het Leeuwse Veld Beneden-Leeuwen Fase 11

47 woningen van € 225.000 tot € 465.000

Schrijf je in voor een nieuwbouwwoning in project Het Leeuwse Veld in Beneden-Leeuwen

Wat leuk dat je interesse hebt in de koopwoningen in project Het Leeuwse Veld in Beneden-Leeuwen. Je kunt je hier inschrijven voor één of meerdere bouwnummers. Het inschrijven op een woning is vrijblijvend en kosteloos. Het verplicht je niet tot koop van een nieuwbouwwoning. Je kunt je inschrijven tot uiterlijk zondag 6 december 2020, 23:59 uur.

 • LET OP: Dit inschrijfformulier kan je maar één keer indienen en het kan daarna niet gewijzigd worden. Vul het dus zorgvuldig in. Je hebt de tijd tot de bovenstaande sluitingsdatum. Daarna worden alle inschrijvingen tegelijkertijd behandeld. 

Inschrijven in 5 eenvoudige stappen

Met dit online inschrijfformulier kun je jouw belangstelling voor één of meerdere bouwnummers aangeven. Het inschrijfformulier bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1 Personalia
 • Stap 2 Woningselectie
 • Stap 3 Volgorde woningvoorkeur
 • Stap 4 Huidige situatie
 • Stap 5 Bevestiging

Hoe werkt het inschrijven op een woning?

Hartelijk dank voor je interesse in dit project. Voor de verkoop van de nieuwbouwwoningen werken we met een digitale inschrijfprocedure. De inschrijvingstermijn start op 20 november 2020 en eindigt op 06 december 2020. Om in aanmerking te komen voor een woning zul je je inschrijving vóór deze datum compleet moeten maken.

Na afloop van de inschrijftermijn worden de woningen toegewezen. Uitgangspunt voor deze toewijzing is het streven naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Er wordt toegewezen aan de meest concrete kandidaten waarbij we proberen zoveel als mogelijk aan iemands hoogste voorkeur tegemoet te komen. Iemand beschouwen wij als een concrete kandidaat als uit de inschrijvingsgegevens blijkt dat de aankoop ook daadwerkelijk mogelijk is (dit kan blijken uit je inkomens- en/of vermogensgegevens en/of een event. financiële toets door een bank- of hypotheekadviseur).

Bouwnummer toegewezen
De kandidaten die een bouwnummer toegewezen hebben gekregen, worden door de makelaar gebeld met de uitkomst van de toewijzing. Deze kandidaten ontvangen een bevestiging van de reservering op het toegewezen bouwnummer en worden uitgenodigd voor een verkoopgesprek. Je ontvangt tijdens dit gesprek de verkoopstukken inclusief kopersoptielijsten. Daarbij wordt ook de periode aangegeven waarbinnen de aankoopbeslissing genomen moet worden.

Geen bouwnummer toegewezen
Als je geen bouwnummer krijgt toegewezen word je hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en op de reservelijst geplaatst. Als kandidaten eventueel afzien van één van de door jouw opgegeven bouwnummers, dan worden kandidaten op de reservelijst benaderd voor een verkoopgesprek. 

Kandidaten die zich bij de makelaar melden na de sluitingsdatum van de inschrijfperiode worden behandeld op datum van binnenkomst en vallen buiten de eerste toewijzing.

Alle ingeschrevenen ontvangen na maandag 7 december bericht van de makelaar. Alle kandidaten aan wie een woning is toegewezen worden door de makelaar gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct met jou en eventuele partner een afspraak ingepland voor een informatief gesprek met de makelaar. Heb je geen bouwnummer toegewezen gekregen, dan ontvang je een e-mail. 

 • Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 6 december 2020, 23:59 uur. Inschrijvingen die na deze datum worden ingezonden, worden niet meegenomen tijdens de toewijzingsprocedure.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • Het inschrijven op een woning is vrijblijvend en kosteloos. Het verplicht je niet tot koop van een nieuwbouwwoning.
 • Jij en je partner mogen slechts één inschrijving insturen. Dubbele inschrijvingen worden verwijderd en uitgesloten van toewijzing. Een aanpassing in een ingediende inschrijving is niet mogelijk. Neem hiervoor contact op met de makelaar.
 • De toewijzing en eventuele aankoop kan alleen gebeuren aan de personen die op de inschrijving vermeld staan.
 • Wanneer een inschrijving is ontvangen door de makelaars, is er geen mogelijkheid meer om deze te wijzigen.
 • Incomplete formulieren worden niet in behandeling genomen en worden uitgesloten van de toewijzing.
 • Toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van de door jou opgegeven bouwnummer(s). Wij gaan ervan uit dat je voor de niet door jou ingevulde bouwnummers geen belangstelling hebt.